Leveringsvoorwaarden

Bestelling doorgeven

U kunt uw bestelling plaatsen via e-mail op info@mondovino.be, via telefoon 03/658.20.20 of fax 03/658.61.51.

Leveringstermijn

Leveringstermijn met opdruk: ongeveer 15 werkdagen na ontvangst van uw bestelling
Leveringstermijn zonder opdruk: ongeveer 10 werkdagen na ontvangst van uw bestelling

Levering

Indien u dat wenst, kan u uw bestelling laten leveren bij u thuis.  We werken daarvoor samen met externe koerierdienst.

De prijs voor de levering bedraagt 9,99 euro per pakket per uniek adres binnen heel België (incl. btw). 

Vanaf een bepaald bedrag is de levering echter gratis:

levering in regio Schoten*: gratis vanaf 50,00 euro (incl. btw)
levering in België: gratis vanaf 125,00 euro (incl. btw)
levering in Luxemburg: gratis vanaf 250,00 euro (incl. btw)
levering in Nederland: gratis vanaf 200 euro (incl. btw) onder 200 euro een standaard leveringskost van 14,99 euro voor de eerste 12 flessen + additionele kost van  €  9,00 per 12 flessen extra (incl. btw).

Voor andere landen vraagt u een offerte op maat via info@mondovino.be

*regio Schoten = postcodes 2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060, 2100, 2110, 2140, 2150, 2160, 2170, 2180, 2520, 2600, 2640, 2900, 2930, 2940, 2950, 2960, 2970 en 2980.

• Adressen: bij meerdere adressen vragen wij u deze aan te leveren in Excelbestand.
• Nota: indien het pakket een 2de maal op hetzelfde adres moet worden aangeboden, zal de vervoerskost nogmaals aangerekend worden.
• Buitenland: vraag ons een gepersonaliseerde offerte op info@mondovino.be

Hoeveelheidskortingen:

 • 3% vanaf € 1000,00 excl.btw
 • 4% vanaf € 1500,00 excl.btw
 • 5% vanaf € 2000,00 excl.btw
 • 6% vanaf € 2500,00 excl.btw

Deze kortingen zijn niet geldig op sterke dranken, Champagne, opdrukkosten, koerierdienst of de online cadeaubon.

Betaling

Op 30 dagen factuurdatum, mits goedkeuring door kredietverzekering.
Proforma betaling: -2% extra korting.

Prijzen, jaartallen en aanbiedingen zijn zonder verbintenis en steeds onder voorbehoud van voorraad.

Verkoopsvoorwaarden voor relatiegeschenken

 1. De facturen en leveringen van mondovino (Vinopia bvba) zijn strikt contant betaalbaar bij levering.
 2. In geval van wanbetaling zal van rechtswege het factuurbedrag verhoogd worden met een nalatigheidsintrest van 10% op jaarbasis, te rekenen van de factuurdatum, en dit zonder enige ingebrekestelling.
 3. Bovendien zal, eveneens zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 50,00.
 4. In geval van geschillen of betwistingen zullen alleen de rechtbanken, tot wiens rechtsgebied Schoten behoort, bevoegd zijn.
 5. Alle offertes van onze firma zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk het tegendeel wordt overeengekomen en op voorwaarde dat de offerte werd gedaan door een persoon die gemachtigd is om onze vennootschap tegenover derden te verbinden.
 6. Het ondertekenen van een bestelbon geldt als akkoord over huidige verkoopsvoorwaarden.
 7. Behoudens andere vermeldingen geschiedt het vervoer van onze goederen steeds op risico van de klant.
 8. Elke klacht moet ons binnen de 8 dagen na leveringsdatum aangetekend toegezonden worden.
 9. Klachten zullen slechts ontvankelijk zijn voor zover de betrokken koopwaar zich nog in dezelfde toestand als bij de levering bevindt.
 10. In geval van gebreken die een weigering van de koopwaar zouden rechtvaardigen, behoudt onze vennootschap de keuze om ofwel de geweigerde koopwaar te vervangen, ofwel het reeds betaalde bedrag terug te betalen aan de koper. In geen geval zal onze vennootschap een schadeloosstelling, zelfs voor onrechtstreekse schade, verschuldigd zijn.
 11. De goederen in depot of consignatie geplaatst blijven onherroepelijk eigendom van mondovino (Vinopia bvba), dit tot volledige betaling van de hoofdsom en eventuele bijkomende bedragen.
 12. Mondovino (Vinopia bvba) behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot volledige betaling van de prijs. Het risico gaat evenwel reeds over vanaf de levering.
 13. De onbetaalde koopwaar moet op het eerste verzoek worden teruggegeven aan onze vennootschap, behoudens de verplichtingen van de koper om het eventuele verschil bij te passen, en de reeds ontstane intresten en schadevergoedingen te betalen.
 14. Ingeval van plotse koerswijzigingen, verhogingen van accijnzen of btw, kunnen de prijzen zonder voorafgaande schriftelijke verwittiging aangepast worden, en dit ook voor de lopende bestellingen.
 15. Op alles wat niet expliciet geregeld is in deze algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing.

De nietigheid van één van de clausules brengt de geldigheid van de andere niet in het gedrang.